Back

ZYDZI W POLSCE
Rostworowskiego, Marka.

ZYDZI W POLSCE

Obraz i slowo. Pod Redakcja ... Czesc I. [only]. Wydawnictwo Interpress, Watszawa 1993.
4to. 348pp. 460 mainly colour illus. Polish text. Very good in d/w.
£50.00 [ref: 257094] enquire